Khách hàng thân thiết Phái Đẹp Salon

6. 8. 20120312_IMG_1130 20120313_IMG_1135 20120325_IMG_1040 20120328_IMG_1069 20120407_IMG_1055 20120505_IMG_1190 20120608_IMG_1220 20130725_IMG_0171 20130820_IMG_0580 20130823_IMG_0617 20131103_IMG_1281 20131117_IMG_1566 20131203_IMG_1667 ảnh (1)